Namotaj anlasera 18.500.778/779

Namotaj anlasera 18.500.778/779 Iskra AZK 24V 4.5kW Fap 18, 16-16, autobusi

Namotaj anlasera 18.500.778/779 Iskra AZK 24V 4.5kW Fap 18, 16-16, autobusi