Dioda alternatora 139 724

Dioda alternatora 139 724 Valeo 593293 fi=107mm 32A Peugeot, Citroen

Dioda alternatora 139 724 Valeo 593293 fi=107mm 32A Peugeot, Citroen